אלי רייפמן קבלה מעשית

אלי רייפמן על קבלה מעשית

האפשרות לבחור זהו הדבר היחידי המשמעותי במהלך הבריאה. מעל 90% מהזמן אנחנו בשליטת הסיטרא אחרא ,הצד האחר שלנו. הבחירה מתחילה בהוספת מחשבה לתהליך. מוזמנים לצפות בסרטון של אלי רייפמן.